r 1 200 Drie adspirant-inspeeteurs, en voorts uit: 2> - 18,50 3) - brigadier - 18,— - 17,50 - 17,50 - 17,— - 16,50 - 16,— - 15,50 - 15,- - 14,50 - 14,— - 13,50 - 15,50 - 15,- Een hoofdcommies Een commies Drie adjunct-commiezen, ieder. Een adjunct-commies Een eerste-klerk Acht eerste-klerken, ieder Drie tweede-klerken, Twee b. Voor den Administratieven dienst. Acht adspirant-inspeeteurs, ieder. Drie adspirant-inspeeteurs, op f 20,per week, 19,50 - 19,— - 18,50 21 brigadiers le klasse 14 le 15 2e 31 2e 36 agenten le klasse post huiscomm 6 agenten idem le klasse le le le le 2e 2e 3e 3e 32 22 66 81 128 116 66 102 174 2 concierges, titulair, ieder 1 concierge brigadier-titulair - 17,50 3 concierges, brigadier- titulair, ieder 2 congierges, idem ff ff w 1» w ff n i Onder wie 6 bovendien een toelage van f 60,-— ’sjaars. ff ff ff ff ff ff ff Jaarwedde. f 900,— - 600 2) e r, 44 n - 60, w 3) Heeft een concierge genot van vrije woning, vuur en licht, dan wordt dit, in geldswaarde geschat, van de wedde afgetrokken. Jaarwedde, f 2500,— - 2000,— - 1500,— - 1400,— k - 1200,— - 1100,— - 900,-- - 600,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 193