T 201 i I Benoemd werden 1 commissaris. 4 adspirant inspecteurs. 74 agenten 3e klasse. 1 tweede-klerk. 1 kleermaker-magazijnmeester. 5 schrijvers. 1 bode. a. b. c. d. e. a. b. c. d. - 750,— - 550, - 500 - 1050 - 1000 - - 950,— - 750 - 700 Op hun verzoek werden eervol ontslagen: 1 hoofdinspecteur (benoemd tot commissaris). 3 adspirant-inspecteurs. 2 tweede-klerken. 5 schrijvers (waarvan één benoemd tot bode). 1 bode (benoemd tot kleermaker-magazijnmeester). 2 agenten le klasse. 1 agent 2e 22 agenten 3e terwijl 4 agenten le klasse-posthuiscommandant, 1 agent le klasse (rechercheur), 5 agenten le klasse en 1 agent 2e klasse, wegens lichamelijke ongeschiktheid, eervol werden ontslagen. Wegens het overschrijden van den 65-jarigen leeftijd werd eervol ontslag verleend aan 1 commissaris en 1 Bevorderd werden: tot adjunct-commies1 eerste-klerk. brigadier le klasse; 11 brigadiers 2e klasse. 2e s 10 agenten le agent le klasse: 129 agenten 2e klasse. 2e 43 3e Een kleermaker-magazijnmeester Een schrijver Negen schrijvers, ieder Vijf Twee boden, ieder Een bode Twee boden ieder f- g- Jaarwedde, f 1000.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 194