205 Diefstal Totaal Bedrog 69 Valschheid 60 76 9 40 Misdrijven tegen de zeden bedelarij landlooperij souteneursverbod overtreding op de tapperijen i a. muntmisdrijf b. andere valschheid Totaal met insluiping en inklimming met braak of opensluiting zakkenrollerij latjelichting andere diefstallen 41 19 11 192 59 9 1 Vernieling of beschadiging Dierenmishandeling Dierenkwelling 67 2 214 94 15 35 3 4 5 b. a. b. a. b. d. e. f- 29 110 13 3 1390 -1545 Beleediging Wederspannigheid Huisvredebreuk Overtredingen betreffende de zeden 241-249 250 250 bis 251 bis 254 Totaal Heling Verduistering, j a. oplichting jj b. andere feiten van bedrog. Totaal overtreding art. 239 r» n n n' n W.v.Str. 29 n T) T) Ti n overtreding art. 451 W.v.Str. n 457 Totaal - '1 Hieronder 5 wegens overtreding van art. 248bis. T) T) n T) r a. c. d. e. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 198