206 305 I wapenwet jachtwet visscherijwet ijk wet arbeids- en veiligheidswet vogelen wet boterwet 175 294 3468 82 112 110 277 113 48 285 494 385 49 26 65 29 90 113 19 30 14 922 73 3 8 7 67 161 28 5 33 90 295 2 16 overtreding op de stationneerende rijtuigen op het rijden met rij- en voertuigen (rijden zonder licht, te hard rijden, enz.) met motorrijtuigen met rijwielen (zonder bel, zonder licht, te hard, enz.)2138 (rijden met rijwielen op verboden wegen en paden, enz.) betreffende honden verontreiniging der straat spelen met of om geld op straat. berijden van straten in verboden richting zich niet verwijderen uit een volksoploop zwemmen buiten de aangewezen plaatsen uitkloppen van voorwerpen op verboden tijd het doen van natuurlijke behoeften op verboden plaats het innemen van gemeentegrond zonder vergunning het zitten in een raamkozijn het uitoefenen van het bedrijf van straatmuzikant zonder vergunning invoer van niet gekeurd vleesch, enz venten met koopwaren op Zondag met luider stem drijven van vee op verboden wijze hoedepennenverbod klimmen op een tram rij tuig postvatten als gids of besteller zonder vergunning afsteken van vuurwerk zonder vergunning houden van openbare vermakelijkheden zonder vergunning onbeheerd laten loopen van trekdieren op straat bezigen van ongenummerde handwagens. rijden met kreupel of gewond trekdier aanbevelen van gedrukte stukken op de openbare straat doorzoeken van vuilnisbakken, enz overtreding der drankwet F' fl n n n n n n n n r> fl fl fl fl fl fl fl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 199