I I 18 Commissie ad hoc voor de Retributiën: J. A. SiLLEVis L.Wzn., Voorzitter, L. Hoejenbos, Mr. J- JE. A. Lisman en J. J. Verburg. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de zaken, betreffende de Brandweerde Burgemeester, Voorzitter, M. M. Couvée Jr, S. Vas Dias, W. P. G. Helsdingen en W. A. T. de Meester. Mr. J. Ankerman, Mr. S. Franzie Berenstein, M. M. Couvée Jr., J. A. Sillevis L. Wzn. en J. H. de Kleer. Vaste commissie tot voorlichting van den Gemeente raad bij het nemen van besluiten op de bij dien Raad ingestelde beroepen, bedoeld in art. 22 juncto artikel 21 der Bouw- en Woonverordening (Verz. no. 8 van 1906): Mr. J. JE. A. Lisman, Voorzitter, R. A. van Sandick en J. H. de Kleer, leden, en J. J. L. Bourdrez, Mr. L. N. Roodenburg en Dr. W. A. C. Baron van Vre denburgh, plaatsvervangende leden. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de zaken, betreffende den Schouwburg: Mr. P. Droogleever Fortuyn, Voorzitter, M. M. Couvée Jr., A. Harms, Prof. C. L. van der Bilt en C. D. Wesseling. Commissiën tot het onderzoeken van bezwaarschriften bedoeld in art. 23 der Verordening op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomenEerste Commissie: Mr. J. JE. A. Lisman, Voorzitter, J. J Ver- burg, S. Vas Dias, J. H. de Kleer en W. C. A. Baron van Vredenburch; Tweede Commissie: Mr. G. C. J. Va renkamp, Voorzitter, J. C. Streng, Mr. S. Franzie Be renstein, C. L. DE KONING en W. Drees; Derde Com missie: D. A. J. Kessler, Voorzitter, M. M. Couvée Jr., A. Harms, W. A. T. de Meester en M. van Steenbergen. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de zaken betreffende de Openbare Gezondheid en het Gemeenteziekenhuis: H. de Wilde, Voorzitter, L. Hoe jenbos, Mr. G. C. J. Varenkamp, A. C. A. van Vuuren, J. C. Oldenboom, Mr. L. N. Roodenburg en J. R. Snoeck Henkemans.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 19