T w 207 trekhondenwet spoorwegreglementen 2e 3e 4e 5e 2 86 44 2393 123 224 6e 7e 5 7 8 5 4 11 9 6 237 252 1252 133 f 5000 - 3000 Een agent van politie le klasse was gesteld ter be schikking van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht alhier, om de Rijksveldwacht behulpzaam te zijn in het opsporen van veroordeelden tot hechtenis of vervangende hechtenis. in de overtreding der loterij wet dronkenschap. burengerucht straatschenderij laten staan van rij-, trek-, of lastdieren op den openbaren weg, zonder de noodige voorzorgs maatregelen te hebben genomen niet opvolgen van de bevelen van de politie loopen op verboden grond opgeven van een valschen naam De overige processen-verbaal werden opgemaakt wegens andere strafbare feiten van verschillenden aard. De geconstateerde schade door misdrijf bedroeg f 159.321,79. Door de inspecteurs van het Bouw-en Woningtoezicht werden opgemaakt 31 processen verbaal, wegens over treding der Bouw- en Woon verordening en één ter zake overtreding van de Hinderwet. Het personeel bij het Bouw- en Woningtoezicht bestond op 1 Januari 1916 uit: Een directeur Een adjunct-directeur Het aantal bewakingskringen was le Afdeeling le sectie le 2e 2e 2e 3e 4e 4e 77 77 n 77 n n 77 77 n r> n n n n n n n n n X. 77 n r n n n n 77 77 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 200