210 schepeling Cornelis Grootveld van de SCH. 118 bij het neerhalen van het bezaanzeil op zee over boord geslagen en, ondanks alle pogingen tot redding, verdronken. Op 20 Juli werd de logger SCH. 217 van den reeder H. Dirkzwager op zee overstoomd. Het schip en de lading gingen daarbij verloren, doch de bemanning werd behouden te Leith aangebracht. Den óen September des namiddags is de bom SCH. 316 van den reeder C. Pronk Cz. in zee op een oorlogsmijn gestooten en vergaan. De bemanning kon zich alsnog in eigen sloep begeven en werd aldus opgepikt door de bemanning van de SCH. 141, die haar behouden thuis bracht. Bij de ontploffing werd een schepeling ernstig- en werden twee personen licht gewond. Eveneens is op den 16en October de SCH. 181 van de reedery van der Toorn den Duik des avonds in zee op een oorlogsmijn gestooten, zoodat het schip dadelijk zonk. Drie leden der bemanning, twee gehuwden en een 14-jarige jongen, kwamen daarbij om, terwijl de overige 9 mannen zijn gered door de bemanning van het in de nabijheid zijnde vaartuig SCH. 140. Den 25en October is de logger SCH. 234 van den reeder A. P. Krul op den thuisreis aan den Hoek van Holland op de Noorderpier geloopen, tengevolge waar van schip en lading verloren gingen. De bemanning werd gered. Op den lOen November is de SCH. 450 van den reeder A. Pronk op zee bij het inhalen van het visch- net met een zich daarin bevindende oorlogsmijn in aanraking gekomen, waardoor een ontploffing ontstond waarbij het voorschip stukgeslagen werd. Het vaartuig bleef op de waterdichte schotten drijven, zoodat de bemanning zich in eigen boot kon redden, op den stuur man na, die zich bij de ontploffing op het voorschip bevond en nadien niet teruggezien werd. Door de bemanning van de SCH. 205 opgepikt, werden allen behouden thuis gebracht. Het personeel bij de Brandweer bestond op 1 Januari 1916 Uit: Wedde. Een commandantperjaar f 4250, le brandmeester- 2525, «Ie - 2350,--

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 203