213 15 717 195 Ongeschikt werden bevonden. Aantal ter inlijving bestemden 20 5 Voorloopig uitgesloten werden. Voor goed uitgesloten werden. 152 43 25 678 223 494 5 10 2808 1630 1178 Overgang naar de landweer van militieplichtigen, die daarvoor in gewone tijdsomstandigheden in aanmerking zouden zijn gekomen, had ook in 1915 niet plaats, even- Vrijgesteld werden voor goed: wegens eigen dienst broederdienst Vrijgesteld werden tijdelijk: als kostwinner geestelijken, enz. plichtigen, behoorende tot de lichting 1916 en vorige lichtingen 123 wegens toekomstige woonplaats of wegens woon plaats in de Koloniƫn; 7 wegens het bekleeden van een godsdienstig-mensch- lievend ambt, enz.; 28 wegens kostwinnerschap. Om verschillende redenen werden voor goed vrijgesteld 27 dienstplichtigen, behoorende tot de lichting 1916 en vorige lichtingen. Behandeld werden 237 verzoeken om vrijstelling als kostwinner van den militiedienst Ontslag wegens volbrachten militiediensttijd had ook in 1915 niet plaats in verband met de buitengewone omstandigheden. Voor de lichting 1916 werden Ingeschreven Afgevoerd werden: wegens overlijden woonplaats in N. O.-Lndiƫ b. Landweer. Jongelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 206