19 De Gemeenteambtenaren zjjn c. 5500 Het personeel der Gemeentesecretarie. d. Commissie ad hoc voor de SubsidiënM. M. Couvée Jr., Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, L. Hoejenbos, Mr. J. zE. A. Lisman, J. C. Streng eh D. A. J. Kessler. Gemeentesecretaris, Jhr. Mr. M. van Reenen. Gemeenteontvanger, Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland Eervol ontslag op verzoek werd verleend aan: den referendaris Mr. J. F. van der Blij, den ambtenaar voor het onderzoek inzake kostwinners voor de Militie en voor de adressen om geldelijke ondersteuning L. A. van Gulden, den adjunct-commies J. H. de Groot, den Isten klerk Th. M. Gundlach en den contróleur bij het bevolkingsregister H. J. Vrouwen veldek, respectie velijk met ingang van 24 April, 1 Juli, 1 October 1915, 1 Januari 1916 en 1 Januari 1916. Overleden zijn: de adjunct-commies C. P. W. Pick- hardt op 27 Februari en de commies J. H. van der Borght op 16 September. Definitief werden benoemd: tot commies: P. van Wijk, met ingang van 1 Februaritot tweede-klerkP. I. J. Taeymans, met ingang van 1 Februari; tot adjunct commies: A. B. Velthuisen, met ingang van 5 Maart; tot adjunct-commies: Mej. Mr. G. J. Hoetink, met in gang van 15 Mei; tot contróleur bij het bevolkingsre gister: S. Borman, met ingang van 1 Juli. Benoemd werden: tot schrijver: Mej. P. M. vanGilst. met ingang van 12 Januari; A. A. P. van der Drift, met ingang van 20 Maart: Mej. W. G. van Hensbergen, met ingang van 5 Maart; J. L. Vogelvanger, met in gang v^n 8 AprilJ. H. W. Pfeijffer, met ingang van 1 Augustus: A. Oostenveld, met ingang van 12 Januari; C. A. van Dommelen, met ingang van 1 April; G. J. Commissie in zake de levensmiddelen voorzieningMr. P. Drooglever Fortuyn, Voorzitter, L. Hoejenbos, Mr. Dr. H. J. Romeyn, Mr. L. N. Roodenburg en A. C. A. van Vuuren. n Jaarwedde, f 5500

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 20