219 HOOFDSTUK IX. Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen. Rijksschooltoez icht. Gemeentelijk schooltoezicht. (Raadsbesluit 2 Juni 1914). Openbaar onderwijs. Scholen. Inspecteur: H. de Noo Bzn., Joan Maetsuyckerstraat 38. Spreekuren: Dinsdagavond 78 en Zaterdag 1—3 aan zijne woning. Op 1 Januari 1915 werd in 80 openbare scholen lager onderwas gegeven en wel in 37 scholen der 2e klasse, 15 scholen der le klasse, 27 burgerscholen voor jongens en meisjes, en 1 burgerschool voor meisjes. Het aantal buitengewone scholen voor lager onderwijs bedraagt 3. Tengevolge der mobilisatie waren op 31 December 1915, 31 openbare lagere scholen door militairen bezet. In dit jaar werden in gebruik genomen op 7 October 1915 de in dit jaar gereed gekomen openbare lagere school aan de Zwetstraat no. 22, waar heen de bevolking van de openbare lagere school aan het Zieken no. 13 is overgegaan, welke laatstgenoemde school wordt gesloopt; Inspecteur: J. C. Fabius. Districtsschoolopziener: Mr. R. van Goens. Schoolopziener in het Arrondissement’s-Gravenhage I: G. L. Kepper. Schoolopziener in het Arrondissement’s-Gravenhage II: H. C. van Ruijven. Schoolopziener in het Arrondissement 's-Gravenhage III L. H. F. A. Faure. I. Lager Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 212