220 Leerlingen. Kosteloos werden onderwezen de Hooftskade 194a de Teniersstraat 74 de Badhuisstraat 79a op n n n n op 11 October 1915 de nieuwe school aan de Van- Beverningkstraat no. 29, waarin de bevolking van de hulpschool aan de Van-den-Eijndestraat is overgebracht: op 1 November 1915 de nieuwe school aan de Mei- doornstraat no. 85, waarin de leerlingen van de hulp school aan de Hondiusstraat no. 76 zijn overgegaan. Laatstgenoemde school is op dien datum opnieuw in gebruik genomen als openbare burgerschool. In de nieuwe school aan de Hulststraat no. 1 zijn in October 1915 voorloopig eenige klassen van de openbare lagere school aan de Boylestraat no. 20 ondergebracht. De z.g. Belgische school, reeds in December 1914 geopend bleef gevestigd in het schoolgebouw aan de Koningin-Emmakade no. 119. Ook de aangrenzende ambts woning is voor hetzelfde doel in gebruik genomen. 1915 1915 1915 1915 1915 58 30 37 26936 26818 26778 26498 26987 13941 13843 13831 13741 13989 12995 12975 12947 12757 12998 98 52 50 De kosten van het openbaar lager onderwijs hebben, voorzoover zij thans (1 Maart 1916) reeds zyn te be palen, in 1915 bedragen: Het aantal leerlingen op de buitengewone scholen voor lager onderwijs bedroeg op 31 December 1915 op de school aan op 1 December 1915: 2038 mannelijke, 1958 vrouwe- lyke leerlingen, totaal 3996. Het aantal leerlingen op de openbare lagere scholen bedroeg 1 Januari 1 April 1 Juli 1 October 31 December Vrouweiyke. Totaal. Mannelijke. VrouweUJke. Mannelijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 213