J 221 a. 114,25 62.299,45 31.825,59 21.390,83 49.953,06 37.488,60 475,— 44.085,42 5 29.689,49 5 3.739,645 2.300,— 15.400,21 46.435,04 5 4.984,99 30.495,51 5 2.215,20 2.573,32 1.350,07 6.177,575 5.135,45 s voor zooveel uit de gewone middelen betaald: Jaarwedden der onderwijzers en onder wijzeressen ƒ1.621.755,78 Vergoeding aan onderwijzers voor de bijdragen voor eigen pensioen Uitkeering aan de gemeente Wassenaar voor toelating van schoolkinderen Kosten voor het onderwijs aan spraak- gebrekkige kinderen Vergoeding of tegemoetkoming aan onder wijzers voor huishuur Toelagen en bijdragen tot opleiding van onderwijzers Kosten van het herhalingsonderwijs a. Jaarwedden b. Overige kosten Handelscursus Kosten van stichting van schoollokalen en onderwijzerswoningen en van meubelen in nieuwe, scholen Kosten van het instandhouden van school lokalen en onderwijzerswoningen Huur van schoollokalen Kosten van aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen Kosten van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden der schoollokalen en van duinwater. Kosten van de Gemeentelijke Inspectie (Lager Onderwijs) Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Kosten van het hygiënisch schooltoezicht Kosten van het toezicht op den Gemeente lijken Handelscursus Kosten der com missiën tot wering van schoolverzuim Kosten van proeflessen, enz Kosten der schoolbibliotheken Kosten van belooningen en eereblijken Transporteeren ƒ2.019.884,50 n n n n n n n n n n n p T) n 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 214