r 224 Ambtswoningen bij scholen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ambts woningen aan openbare lagere scholen verbonden. de openbare lagere school aan de Nieuwe-Laantjes no. 8; bij Raadsbesluit van 22 Maart 1915, met ingang van 1 Juni d.a.v., aan de openbare lagere school aan de Korte-Lombardstraat no. 4, C. Stumphius, hoofd eener school te Helder: bij Raadsbesluit van 30 Augustus 1915, met ingang van 15 September 1915, aan de openbare burgerschool aan de Atjehstraat no. 31, mejuffrouw M. A. G. Steffelaar, hoofd eener school te Rotterdam; bij hetzelfde Raadsbesluit, met ingang van 1 November 1915, aan de openbare burgerschool aan de Hondius- straat no. 76, I. Th. de Bruin, hoofd eener school te Rotterdam bij hetzelfde Raadsbesluit, met ingang van 1 Decem ber 1915, aan de openbare burgerschool aan de Koningin- .Emmakade no. 119, H. Zijlstra, hoofd eener school te Arnhem. Eervol ontslagen bij Raadsbesluit van 16 November 1914, met ingang van 1 Mei d.a.v., mejuffrouw J. J. Ph. Lijsen, als hoofd der openbare lagere school aan de Atjehstraat no. 31. Overleden 21 April 1915, P. J. Teebaal, in leven hoofd der open bare burgerschool aan de Koningin-Emmakade no. 119. SCHOLEN. OPMERKINGEN. Verhuurd. id. id. A. 2e klasse. Amrnunitiehaven no. 10 Korte Lom bard straat no. 4 Kortenbosch no. 159 N. Schoolstraat no. 21a Lepelstraat no. 6 Zwarteweg no. 63b Hemsterhuisstraat no. 2d ambtswoning, geen, id. ambtswoning, geen. ambtswoning, id. Aangewezen aan het H.d.S. a. d. Amalia v. Solms- straat no. 42. Verhuurd. Verhuurd. Lijnbaan no. 38 R√úswijksche straat no. 157

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 217