225 SCHOLEN. OPMERKINGEN. ambtswoning. ambtswoning. 15 C. Burgerscholen. K. Lombardstraat nó. 11 Aangewezen aan het H.d.S. Zusterstraat no. 121. geen. id. ambtswoning. id. Onbewoond. id. id. id. id. geen. V erhuurd. Verhuurd. School „sleehthoorende I kinderen”. Aangewezen aan het H.d.S. aan de Hoefkade 99. v. Ravesteynstraat no. 303 Rijswjjksche plein no. 38 i Bleekerslaan no. 11 de Gheijnstraat no. 51 i Hoefkade no 101 Hoefkade no. 99 Zwetstaaat no. 22 Roggeveenstraat no. 2a van DJjckstraat no. 55a de Vliegerstraat no. 28 Tullinghstraat no. 2/6 Stortenbekerstraat no. 10 Fisherstraat no. 117 Boylestraat no. 20 Westduinweg ongd. Messstraat no. 3. geen. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. hulpschool. geen. id. id. ambtswoning. id. id. id. id. geen. id. geen. id. ambtswoning. id. geen. ambtswoning. geen. id. id. id. id. Vlietstraat no. 10 i Zusterstraat no. 121 van Damstraat no. 1 I N. Havendwarsstraat no. 6 i Ferdinand Bolstr. no. 130 N. Havendwarsstraat no. 4 Terwestenstraat no. 105. j Pretoriusstraat no. 95 Kritzingerstraat no. 203 Langnekstraat no. 101 Wouwermanstraat no. 1 Wouwermanstraat no. 3 van Ostadestraat no. 249 Fisherstraat no. 115 de Gheijnstraat no. 150 j Teylerstraat no. 126 N. Laantjes no. 8 Duinstraat no. 10 Duinstraat no. 55 Vijzelstraat no. 121 Badhuiskade no. 27 Rotterdamschestraat no.66 Stevinstraat ongd. i B. Ie klasse. Achter-Raamstraat no. 10 Sirtemastraat no. 179 Kerkstraat no. 3 Bakkerstraat no. 59

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 218