L 226 Bezoldiging van het onderwijzend personeel. «ris De volgende tabel wijst aan de bezoldiging van het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen gelijk die was aan het einde des jaars. OPMERKINGEN. SCHOLEN. Hjdelyk „Belgische school”. Aangewezen aan het H.d.S. Rotterdanische straat 66. geen, id. id. t Zuidwal 65 Schelpkade no. 43 Waalstraat no. 32 Falck straat no. 11b van Swindenstraat no. 14 Koningin Emmakade no.3t> Korte-Lombardstraat no. 7 Dibbetsstraat no. 75 Copernicusstraat no. 159. Kepplerstraat no. 301 Vinkensteynstraat no. 141 Meidoornstraat no. 85 Frans Halsstraat no. 93 Zaanstraat no. 27 Wilhelm, v. Pruisenstr. 41 fiondiusstraat no. 70 Koningin Emmakade 119 van Merlenstraat no. 07 I Alexanderplein no. 14 Amalia v. Solmsstr. no. 42 Koningin Sophiestraat 91 Galvanistraat no. 43 Van BeverningkStr. no. 29 Atjehstraat no. 31 Neptunusstraat no. 92 Paulus Buijsstraat no. 51 van Beuningenstraat 201 Haagsche straat no. 26 van Hoornbeekstraat no. 5 E. Buitengewone scholen voor lager onderwQs. Hooftskade no. 194a Teniersstraat no. 74 .Badhuisstraat no. 79a. id. id. geen, ambtswoning. geen. id. id. id. id. id. id. id. id. ids id. hulpschool. ambtswoning. id. id. geen. id. id. id. ambtswoning. id. geen. id. id. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 219