20 en A. C. Op 1 Januari 1916 bestond het personeel uit: Afdeeling Algemeene Zaken (A.Z.) Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een commies Een commies Een commies Een adjunct-commies Een adjunct-commies van Oudheusden, met ingang van 15 JanuariJ. J. Kooymans, met ingang van 9 Maart: D. J. M. den Dunnen, met ingang van 23 Maart; C. L. H. van dek Steen, met ingang van 1 October; F. K. Kooper, met ingang van 1 Octobertot eerste-klerkH. J. Minor, met ingang van 16 Januari, allen voor den tijd vanéén jaar', tot referendaris: Mr. Dr. F. S. Witteveen, met ingang van 1 Juni; tot inspecteur der gemeentebelastingen: A. H. Robebti, met ingang van 1 Januri 1916; tot eerste-klerk J. C. Humme, met ingang van 1 Januari 1916; tot ambtenaar voor het onderzoek inzake kost winners voor de Militie en voor de adressen om gelde lijke ondersteuning: D. F. van dek Post, met ingang van 1 Januari 1916; tot contröleur bij het bevolkings register: P. H. Sampimon, met ingang van 1 Januari 1916: tot tweede-klerkE. A. Nederbragt, J. Keur, D. N. Verschoor, J. van Benthem, Mej. J. C. Raadsen en D. J. M. den Dunnen, allen met ingang van 1 Januari 1916; tot schrijver J. Bax, met ingang van 1 October. Bevorderd werdentot hoofdcommiesde commiezen Mr. W. F. K. Cost Budde, J. M. Bouscholte, J. Walch en Mr. P. Loosjes; tot adjunct-verificateur: de commies P. van Wijk; tot commies: de adjunct-commiezen M. W. C. Korpel, M. C. Bückmann, H. Spek, W. B. J. Pluckel en P. C. de Koning; tot adjunct-commies: de eerste-klerken G. C. Kroon, P. C. Wesseling, W. C. A. Riem Vis, H. Robin, E. J. W. R Dookenbos, C. C. J. Schaghen, J. C. Vermeer, G. C. Meedek, A. Rietdijk van Beijeren; tot eerste-klerk: de tweede- klerken W. H. Damen, A. Bachofner en J. J. W. A. van der Vet; allen met ingang van 1 Januari 1916. - 2675,- - 2337,50 - 2225,— - 2112,50 - 1675,— - 1450 Jaarwedde, f 3562,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 21