21 - 1250,— 600,— Afdeeling Militaire Zaken (Jf. Z.) Afdeeling Openbare Werken I (O. W. I.) Afdeeling Openbare Werken II (O. IF. II.) Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een hoofdcommies Een commies f 3875 - 2850,— - 2675,— - 2225,— f 1350,— - 1300 - 650,— Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een hoofdcommies Twee adjunct-commiezen, ieder Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een tweede-klerk Twee eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Een tweede-klerk Een ambtenaar voor het onderzoek aan gaande personen, omtrent wie door hooger bestuur inlichtingen worden gevraagd, nopens hunne financieele omstandigheden, als anderszins Een schatter voor de drankwet, zie onder Drankwet. Zes schrijvers ieder Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Twee commiezen, ieder Twee adjunct-commiezen, ieder. Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Een ambtenaar voor het onderzoek inzake kostwinners voor de Militie en voor de adressen om geldelijke ondersteuning Twee schrijvers, ieder - 1000.— - 600,— f 3250,— - 3025 - 2500,— - 1562,50 - 1506,25 - 1450,— - 800,— f 3875,— - 2337,50 - 2000,— - 1450,— - 1350,— -' 1300,— - 850,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 22