239 Schoolboden. RykmormaaUessen. (Raadsbesluit van 26 Augustus 1907). Geopend: Augustus 1913. Inrichtingen wr Opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. De Rijksnormaallessen worden gegeven in de school gebouwen aan de Bakkerstraat no. 59, de Korte Lombard- straat no. 7, den N.-VV. Buitensingel no. 292 en de De-Gheijnstraat no. 51. De directeur, de heer W. de Vletter, werd op zijn verzoek, met ingang van 1 Mei 1915 eervol ontslagen; in zijne plaats werd als zoodanig benoemd J. M. Prins, hoofd der openbare burgerschool aan de Amalia-van- Solmsstraat no. 42, alhier. Aantal onderwijzers 14 en eene onderwijzeres. Het aantal leerlingen bedroeg 31 mannelijke en 52 vrouwelijke. Het schoolkinderenbad is gevestigd aan de Nieuwe- Havendwarsstraat. Het aantal scholen, waarvan leerlingen gebruik maken van het bad, is met één vermeerderd, zoodat thans de leerlingen van 12 openbare lagere scholen het bad bezoeken. In 1915 werden verstrekt 26419 jongens- en 17954 meisjesbaden. De .Commissie van Toezicht op de gemeentelijke schoolbaden bestaat uitA. Snijder, hoofd der school aan de Ammunitiehaven no. 10; G. Middelburg, onder wijzer aan de openbare lagere school aan de Nieuwe- Havendwarsstraat no. 6 (secretaris) en mej. A. Kniphorst, onderwijzeres aan de openbare lagere school aan de Vlietstraat no. 10, alhier. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van de Commissie onder no. 38, in de Bijlagen opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 232