245 i Aan de examens voor de „Gemengde Commissie voor bewaarschoolakte-examens voor de gemeenten Rotterdam en ’s-Gravenhage”, in 1915 te ’s-Gravenhage gehouden, werd deelgenomen door 21 leerlingen voor het verkrijgen van de akte als bewaarschool-onderwijzeres, van wie er 18 slaagden; voor de hoofdakte onderwierpen zich 18 leerlingen aan het examen, van wie 15 de akte verkregen. De cursus werd gegeven in het gebouw der Openbare Handelsschool aan de Laan. Voor bijzonderheden w’ordt verwezen naar de ver slagen van den cursus, opgenomen in de bijlagen onder no. 57 en 58. 1921 1919 1917 1919 r> N. J. Appelman II. F. Eckmann B. v. d. Esch, Secretarie- Penningmeester Mevr. C. JapikseJapikse. Dr. J. G. M. Mastboom. Mej. A. M. Mirandolle Dr. J. J. Pigeaud A. van Rij, Onder-Voorzitter M. van viiet C. J. de Vries Mr. C. W. Schlingemann Mevr. J. BelinfanteMendes da Costa A. B. J. Prakken F. T. J. Berkhout W. C. Gelton J. C. van Pijlen J. H. G. Roel L. Hoejenbos Mevr. W. M. G. de Monté ver-LorenWilleumier J. D. Camerling Helmolt Dr. F. M. Cowan, Voorzitter Mej. M. W. Pahud de Mortanges J. Fillekes Mr. J. C. L. M. van Gils De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs bestond uit de volgende personen: jaar van aftreding 1917 Tl n n n n n n n T) y? n n n n T) n n T) n n n n n n n ti 5 Tl Tl n n n n n n n n n n Tl Tl Tl n n Tl Tl Tl Tl Tl Tl Tl Tl r Tl Tl Tl n Tl n Tl Tl n n v Tl n n n n n n n. n n Tl n n Tl n Tl T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 238