22 Afdeeling Financiën (F.) Afdeeling Contróle (C.) Een commies Een adjunct-commies Drie adjunct-commiezen, ieder Een eerste-klerk Een tweede-klerk Twee tweede-klerken, ieder - 1450,— - 1350,— - 800,— - 624,— - 600, f 3875,— - 2900,— - 2600,— - 2300,— - 2150.— - 1562,50 - 1350.— - 1300,— - 1250,— - 1100 - 900 850,— - 750,— - 700,— - 650.— - 2400,— Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een hoofdcommies Een commies Een adjunct-commies Twee adjunct-commiezen, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk EendirecteurderGemeentebelastingen, chef der afdeeling Twee hoofdinspecteurs, ieder Een inspecteur Twee inspecteurs, ieder Vier inspecteurs, ieder Twee adjunct-commiezen, ieder. Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Een tweede-klerk Drie tweede-klerken, ieder Drie tweede-klerken, ieder Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een inspecteur van den buitendienst Vijf ambtenaren van den buitendienst, ieder Twee ambtenaren alsvoren, ieder Een schrijver Zestien schrijvers, ieder Twee schrijvers, ieder f 2112,50 - 1787,50 - 1450,— - 1300,— - 800,— - 750,— f 3562,50 2675,— - 2500.— - 2112,50 - 1675,— - 1562,50 - 1250,— - 750,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 23