IJ I s i djl 1 i i I is 248 37 5 13 8 I 57 553 328 Totaal 89 50 Totalen: 323 193 Openbare Scholen Bijzondere Scholen Openbare en bijzon dere Scholen (buiten de Gemeente). Van deze school namen 46 leerlingen aan het eind examen deel, die allen slaagden, zijnde 29 mannelijke en 17 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f 28.767,50. dezer school deel, van wie 53 het getuigschrift verkregen en wel 47 mannelijke en 6 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld wrerd ontvangen f 31.500, 210 118 39 13 414 candidaten 89 50 553 candidaten. 49 27 I 16 26 Toegelaten Afgewezen Teruggetrokken. Ingeschreven. 9 9 11 29 Z 5 T g i B3. Hoog ere Burgerschoolmet รถ-jarigen cursus, aan de Waldeck-Pyrmontkade no. 5. {Directeur: Dr. .1. F. Haverman.) Overzicht van den uitslag der toelatingsexamens voor de eerste klasse der Hoogere Burger Scholen, niet vyf- en met driejarigen Cursus in 1915. SCHOLEN. I E- l j jl E-'.a S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 241