251 en s-Gravenhaag sche Vakschool voor Meisjes. (Louise Henriëttestraat no. 10.) Directricemej. A. Berghuis. Het getal leerlingen der volledige opleidingen bedroeg in December 1914, 280. Aan de school waren verbonden 4 mannelijke en 37 vrouwelijke leerkrachten. behandeling der wasch; staats examen. De school genoot subsidiën van het Rijk tot een bedrag van f 35.500 van de provincie Zuid-Holland f 3.765, van de gemeente ’s-Gravenhage f46.374, Industrieschool voor meisjes (van Diemenstraat no. 209). Directricemej. M. W. Arbeiter. Aan deze school gaven, behalve de directrice, 18 vaste leeraressen onderwijs. De cursus 1914/1915 ving aan met 244 leerlingen. Van de leerlingen verkregen: 9 het schooldiploma in boekhouden 2 het diploma boekhouden van de Vereen, van Leeraren; 3 het diploma boekhouden van de Federatie; 10 het schooldiploma voor costuumnaaien 11 n n r 16 de akte voor nuttige handwerken L. O.; 10 fraaie In September 1915 werd een cursus in stenographic geopend. De school genoot van gemeentewege een subsidie van f12.500, van de Provincie f3.500, van het Rijk f 10.500. Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen cursussen voor volwassenen, verbonden aan de A mbachtsschool. De avondteekenschool met de daarbij behoorende cursussen werd bezocht door 531 leerlingen. De inrichting omvat een twee- en een vijfjarigen cursus, met vervolgklassen. De subsidie bedraagt f 6000.— van het Rijk: f 1500. van de Provincie en f 10.000.— van de Gemeente. De directeur en de leeraren der Ambachtsschool geven aan deze inrichting onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 244