23 Afdeeling Verificatie (F.) Afdeeling Onderwijs (O.) Afdeeling Gemeentebedrijven (G. B.) Een referendaris, chef der afdeeling Een adjunct-commies Een tweede-klerk f 3562,50 - 1562,50 - 800,— f 3875,— - 2225,— - 2112,50 - 2000 - 1787,50 - 1675 - 1562,50 - 1450 - 1350,— - 1100,— - 800,— - 600 f 3625,— - 2500,— - 1200,— - 1100 - 650,— - 600,— f 2675,— - 2500, - 2337,50 - 2225,— - 2000,— - 1675,— - 1350,— - 1300 - 1250,— - 1200,— - 650,— - 600,— Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Een commies Een commies Een adjunct-commies Twee adjunct-commiezen, ieder. Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Een schrijver Een verificateur, chef der afdeeling Een adjunct-verificateur Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Drie schrijvers, ieder Afdeeling Burgerlijke Stand (B. 8.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een commies Een commies Een commies Drie adjunct-commiezen, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een tweede-klerk Drie schrijvers, ieder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 24