i i 258 De Akademie voor Beeldende Kunsten. Schoonheidscommissie. Een verslag van deze commissie treft men aan onder no. 37 van de bijlagen. Het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. Wij verwijzen naar het verslag, uitgebracht door de Commissie van Toezicht, opgenomen als bijlage no. 51. Door het Bestuur van de „Koninklijke Nationale Zang school” wordt medegedeeld, dat de Vereeniging aan het einde van 1915 185 leden telde en wel 125 dames en 60 heeren. Het aantal donateurs is door woonplaatsver andering en sterfgeval met 4 verminderd. Het eerste concert werd gegeven op 11 Januari, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, waarbij Mevr. Wassenbergh-Kolb, sopraan, Wageningen, Mevr. Betsy Luberti-van Bergen, alt, ’s-Gravenhage, en de heeren Chr. de Vos, tenor, Amsterdam, Fr. Roeske, piano, Amsterdam, H. A. Wegerif, piano, en Aug. Smets, orgel, beiden 's-Gravenhage, medewerking verleenden. Dit concert werd door H.M. de Koningin bijgewoond, die Hare groote ingenomenheid over de uitvoering betuigde. Op 14 April had in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen eene tweede uitvoering plaats, waarvan de netto-opbrengst zou komen ten bate van het Steun comité Den Haag 1914 en waarvoor aan 500 militairen Het verslag van de Commissie van Beheer over het Gemeentemuseum wordt als no. 24 onder de bijlagen aangetroffen. Wij verwijzen naar het verslag, uitgebracht door den Raad van Bestuur, opgenomen als bijlage no. 52. Onder no. 44 der bijlagen is opgenomen een verslag van het Haagsch Comité voor de Nationale Feesten en onder no. 45 het verslag der Vereeniging „Haagsche V olksspeel ter reinen” II. Kunsten en Wetenschappen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 251