24 f 3025,— - 2000,— - 1787,50 - 1350, - 1300,— - 1250,— - 1200,— - 800,— - 600,— Afdeeling Pensioenen (P.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling f 2850, Een adjunct-commies- 1506,25 Een eerste-klerk- 1350, A/deeling Bevolkingsregister {B. K.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een commies Een adjunct-commies Een adjunct-commies Twee adjunct-commiezen, ieder. Drie eerste-klerken, ieder. Drie eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Vijf schrijvers, ieder Een hoofdcontróleur bij het bevolkings register. Een controleur Acht contröleurs, ieder Een controleur Twee contröleurs, ieder Een contröleur Een contröleur - 1812,50 1400,— - 1350,— - 1300,- - 1250,— - 1150,— - 1100,— f 3025,— - 2112,50 - 1787,50 - 1675,— - 1450,— - 1350,— - 1300,— - 1250,— - 1200,— - 850,— 750,— 650,- - 600,— Het personeel bij het Oud-archief is vermeld onder „Archieven en Bibliotheek” Afdeeling Archief en E-rpeditie (A. E.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een commies Een adjunct-commies Een eerste-klerk Vier eerste-klerken, ieder Vier eerste-klerken, ieder Twee eerste-klerken, ieder Twee tweede-klerken, ieder Drie schrijvers, ieder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 25