25 f Afdeeling Reinigingsdienst en Arbeid (R. A.) - 1300,— - 1050,— 750,— 900,— 800 750 Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een adjunct-commies Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een schrijver Een schrijver f 3562,50 - 2500,— - 1450,— - 850,— - 750,— 800.— 650,— 624,— 600,— Een kamerbewaarder benevens f 250 wegens gemis van vrije woning. Een concierge van het Raadhuis benevens vrije woning, vuur en licht. Een concierge van het Gebouw Korte Voorhout no. 1 (waarin zijn geves tigd 2 afdeelingen der Gemeente secretarie) benevens vrije woning, vuur en licht. Een concierge van het gebouw Nieuwe Markt no. 2 (waarin een afdeeling der Gemeentesecretarie is gevestigd) benevens vrije woning, vuur en licht. Een concierge, tevens bode, van het gebouw Groote Markt no. 8 (waarin een afdeeling der Gemeentesecretarie is gevestigd) benevens vrije woning, vuur en licht. Een concierge van het gebouw Java- straat 26 (waarin de vergaderingen van den Gemeenteraad worden ge houden) en f 100 toelage, benevens vrije woning, vuur en licht. Drie boden, ieder Zes boden, ieder Een bode Twee boden, ieder - 1150 - 1100,— - 900,— - 800,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 26