287 In tonnen. Reizigers Bagage, enz. Goederen, enz. Buitengewone ontvangsten Totaal f 144.451,99 Bruio-pbrengst. 1915 .- f 140.093,82s - 545,87 - 2.712,05 1100,24s f 120.055,92 s Opgave van het goederenvervoer aan het station Den Haag der HoUandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij niet inbegrip van de stoomtram Den Haag—Scheveningen, gedurende het jaar 1915. Door de Directie der Maatschappij werd ons mede gedeeld, dat eene afzonderlijke opgave van de stoomtram niet gegeven kon worden. 1914 f 116.388,74 s 682,48 - 1.753,57 - 1.231,13 Locaalverkeer. Rechtstreekse!) verkeer. Vertrek. Aankomst Vertrek. 165.383 490.034 143.865 155.173 158.225 13.670 14.014 522.667 538.397 Totaal In 1914 171.653 179.665 11.307 21.326 109 1.502 4.766 6.540 IJlgoed Stukgoed. Wagenladlngs- goed. 5.555 11.234 876 2.050 182.172 186.493 Wyse van bevrachting. Totaal generaal. Aankomst 10.744 170.042

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 280