292 IV. V. H.L. anthraciet, 118.011 H.L. cokes, 1.152.025 stuks turven, 500.181 stuks briketten. 2.2593/4 H.L. houtskool 469.150 stuks vuurmakers en 46.830'/4 H.L. aardappelen. Hiervoor werd ontvangen van de leden f345.179,88* en van niet-leden f 130.142,07, te zamen f 475.321,95*. De zuivere winst bedroeg f28.270,61*. Aan de leden kon 6% van hun verbruik als dividend worden toegekend. VI. ’s-Gravenhaagxche coöperatieve broodbakkerij en verbruikerereeniging „De Hoop”. De verkoop van brood (inclusief paardenbrood) bedroeg over het boekjaar 19141915 f 600.810,88* en van beschuit f 20.424,65 tegen te zamen f 535.314,20* in het vorige boekjaar. Het uitgekeerde dividend bedroeg 10%. Het aantal verbruikers in deze afdeeling bedroeg op 1 September 1914 7140 en was op 6 September 1915 geklommen tot 7752. R.-K. Coöperatieve broodbakkerij en verbruike- eeniging „De Arbeid”. Aan het einde van het boekjaar 1913/14 bedroeg het aantal leden 952; toegetreden zyn 79 en afgeschreven 33 leden, zoodat de vereeniging op 1 November 1915 998 leden telde. De omzet in de bakkerij bedroeg aan brood f79.974,O2* tegen f 68.580,13* in het vorige iaar;aan beschuit, koek en banket werd verkocht voor een bedrag van f 2369.39 tegen f 2719,73 het jaar tevoren. Het personeel der vereeniging bestond uit 2 personen op het kantoor, 7 in de bakkerij en 13 in het bedrijf. De zuivere winst over 1915 bedroeg f 8.255,51. Van het verbruik der leden, ad 77.341,08*, werd 10% als dividend uitgekeerd. Coöperatieve brood- en banketbakkerij vroeger van „Eigen Hulp”. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1916 2044 tegen 1935 op 1 Januari 1915. De omzet steeg van f 162.875 in 1914 tot f 192.103 over 1915. Over het verbruiksbedrag van de leden kon een divi dend worden uitgekeerd van 3% tegen 7% in 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 285