295 1915 volgt over le kl. 1655 De Secretaris, M. VAN REENEN. De Burgemeester, v. KARNEBEEK. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders den 28sten April 1916. genomen rechtstreeksche plaatsbewijzen te ’s-Graven- hage en Scheveningen aankomen. Een overzicht van die opgaven hieronder Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Aangekomen te ’s-Gravenhage Enkele reis. le kl. 1655 2e kl. 2497 3e kl. 1778 Retourbiljetten. 284 334 52 Totaal: 6600 tegen 22890 in het vorige jaar. Maatschappij tot Exploitatie van S.S. Aangekomen te ’s-Gravenhage. - Enkele reisle kl. 825 2e kl. 2280 3e kl. 1890 Retourbiljetten. Totaal: 4995 tegen 11433 in het vorige jaar. D

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 288