I BIJLAGEN 4 I I VERSLAG VAN DEN TOESTAND GEMEENTE 's-GRAVENHAGE I -- - (N°8. 1—45) over het jaar 1915. <B VAN HET DER y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 289