27 1 Strafverordeningen Verordening op den verkoop van paardevleesch, vast gesteld 3 Mei en afgekondigd 22 Mei. Verordening, houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen aan de Kazernestraat, vastgesteld 3 Mei en afgekondigd 26 Juni. Verordening, houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen aan deSchouw- burgstraat en aan de Casuariestraat, vastgesteld 3 Mei en afgekondigd 26 Juni. Verordening op het gewicht en de samenstelling van brood en verordening tot verzekering van de nakoming der bepalingen van de broodverordening, vastgesteld 17 Mei en afgekondigd 18 Mei. Verordening tot wijziging van de broodverordening, vastgesteld 14 Juni en afgekondigd 25 Juni. Verordening, houdende verbod tot aanbouw en tot her bouw van gebouwen op grond, gelegen aan de Prinsesse- gracht, vastgesteld 26 Juli en afgekondigd 30 Augustus. Verordening tot wijziging van de Bouw- en Woon- verordening (Verz. 1906, n°. 8), vastgesteld 22 November en afgekondigd 18 December. f 2500,— - 1000,— - 2475,— - 2450,— - 2325,— - 1825,- Deurwaarders bij de Plaatselijke belastingen op 1 Januari 1916: Een deurwaarder en eene vergoeding van Twee deurwaarders, ieder. Een deurwaarder Een deurwaarder Een deurwaarder Plaatseljjke Verordeningen. De volgende Plaatselijke Verordeningen zijn in 1915 vastgesteld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 28