28 2°. Belaxtingverordeningen. 3°. Verordeningen van verschillenden aard. Verordening Tarief en voorwaarden voor de levering van Electri- schen stroom over muntmeters door het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, vastgesteld 6 December. Verordening tot wijziging van het Electriciteitstarief (Verz. 1905, n°. 9), vastgesteld 6 December. Verordening tot wijziging van het Electriciteitstarief (Verz. 1905, n°. 9), vastgesteld 13 September. Verordeningen, regelende de heffing en de invordering van het lesgeld op den Cursus tot leiding der studie voor de hoofdakte, vastgesteld 12 Juli en afgekondigd 30 September. Verordeningen, regelende de heffing en de invordering van het schoolgeld aan de Middelbare Handelsschool, vastgesteld 1 Februari en afgekondigd 7 April. Verordening, houdende aanvulling van de Verordening op de heffing eener belasting op de openbare verma kelijkheden, vastgesteld 25 October. Verordening tot wijziging van het Slachttarief (Verz. 1911, n°. 16), vastgesteld 13 September en afgekondigd 13 December. Verordening tot wijziging van het Reglement voor de Gemeentebank van Leening (Verz. 1911, n°. 9), vast gesteld 25 Januari. Verordening tot regeling der gemeenschappelijke Gemeentelijke bewaarschoolakte-examens, vastgesteld 11 Januari. Verordening tot wijziging der Verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst te ’s-Gravenhage (Verz. 1913, n°. 13), vastgesteld 11 Januari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 29