3 “I By lage 3 t- I 8 i V. I 6 I 318 I 28 I OVERZICHT DER WOONPLAATS I Afschrijving uit het bevolkingsregister. Inschrijving in het bevolkingsregister. van personen, vertrokken naar van personen, gekomen uit Ainbts- Totaal. Ambtshalve. Totaal. MAANDEN. het halve. buitenland. 1 2675 3804 3680 5524 2098 2890 3136 4200 i 501 8608 12272 514 328 1207 257 341 473 588 559 983 6404 8334 Totaal 21 2 56 15 83 56 5 48 8 11 2 22 24 1 11 21 2 15 133 Totaal 48 56 5 24 1 2 83 22 11 2119 2892 4215 501 328 257 397 478 6537 514 Algemeen totaal. 2699 3805 559 8356 8691 12283 VERANDERINGEN IN HET JAAR 1915. 682 1178 M. 6 M. M. 24 Januari Februari Maart April Mei Juni- Juli Augustus September October November. December eene. andere gemeente der provincie. het buiten land. V. 9 67 201 93 175 M. 12 754 774 844 710 720 gemeente der provincie. 168 161 142 147 180 179 162 141 232 218 197 171 242 207 216 261 332 214 215 235 340 387 259 228 M. 16 M. 20 566 563 614 722 916 684 607 632 773 892 678 687 V. 25 de koloniën van den Staat. V. 15 de koloniën van den Staat V. 3 eene andere gemeente des Rijks buiten de provincie. M. 4 V. i 7 59 51 45 63 110 109 60 V. 23 500 479 459 494 633 499 465 472 682 712 529 480 193 199 220 251 268 241 216 225 270 321 265 221 V. 17 M. 22 34 20 34 25 69 58 41 58 78 62 47 62 V. 21 M. 14 31 27 27 41 75 53 43 35 40 40 24 37 29 58 64 44 35 38 21 30 59 49 36 51 M. 18 V. 19 18 15 29 26 31 21 16 17 22 16 26 29 22 ss 16 49 54 47 64 96 58 40 51 117 69 88 69 80 64 54 77 99 88 103 75 36 67 49 30 42 45 39 59 43 39 3H M. 2 56 3192 AFSCHRIJVING UIT HET REGISTER, van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142). bovenvermelde getallen). INSCHRIJVING IN HET REGISTER genoemd in het Koninklijk besluit (Niet begrepen in eene andere gemeente des Rijks buiten de provincie. 25 21 20 30 51 i 41 31 32 24 30 11 25 37 39 31 45 i 75 70 90 145 41 1 87 37 81 264 215 241 330 463 373 304 327 308 352 319 308I 291 eene andere Gebouwen tot mili taire doeleinden in gebruik Gebouwen en sche pen totmaritieme doeleinden in ge bruik Invaliedenhuizen Krankz. gestichten of liewaarplaatsen Strafgevangenissen, huizen van be waring of van provoost Ryksw.lnrichtingen Rijksopvoedingsge- stichten 130 93 102 100 86 74 69 120 125 i 99 139 i 70 323 310 380 396 658 520 i 457 441 564 448 561 j 466 i 13 i 983 1207 693 ’1180 264 246 262 308 376 834 294 336 346 305 295 264 274 360 507 331 307 326 387 460 337 352 I 188 147 176 235 287 269 228 235 220 261 218 211 805 I 691 I 801 I 905 1366 1130 937 i 1097 1160 1158 i 1152 1070 I I 29 23 32 26 20 35 25 27 34 23 26 I 8 3728 ’5532 588 I M. V. 10 i 11 640 521 591 682 887 j 779 706 1 4 133

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 294