1 i 11 I o Hii ë-c li 1 |t| By lage 42 Februari i wiwSr.M.n.im ———nmi»» OVERZICHT DER HUWELIJKEN IN HET JAAR 1915. GEHUWDEN. Weduwen, Jonge dochters, gehuwd met: MAANDEN. 1 2 5 8 6 103 Januari 3 6 5 6 2 2 129 1 1 146 10 4 174 5 4 4 1 Maart 132 7 9 2 153 1 1 1 5 April 12 197 166 4 5 4 1 Mei 242 10 7 3 4 275 5 3 1 Juni. 203 12 2 3 4 6 2 237 4 1 Juli 5 149 8 3 1 3 2 175 3 1 Augustus 5 233 11 10 4 276 9 1 2 1 September 233 14 5 3 4 9 273 1 1 3 October 144 12 6 4 6 176 1 1 2 November 186 18 7 3 2 225 6 1 1 1 December. 240 12 282 11 4 5 4 2 4 Totaal 2572 2177 132 75 46 44 21 46 13 17 1 E s a •s 3 3 E H k a> o? Gescheiden vrouwen, werkelijke woonplaats hebbende in de gemeente, S S 4 O d 7 2 §23 ■gSgS §5=1 sW a 11 is 9 i-S S3 aS Sol «5 rt tsc 12 SS lê a 8 s o 10 ---

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 296