Byiage 6 Gehuwd. Maanden. V. M. V. V. M. M. V. V. M. M. 25 207 4 Januari 60 75 60 68 77 32 173 183 53 1 Februari 69 60 65 75 1 197 99 208 2 72 52 37 57 Maart 66 148 200 2 3 22 45 April 58 2 68 170 145 18 47 2 82 39 Mei 57 135 2 67 19 28 Juni 38 61 54 148 52 31 1 20 Juli 49 66 65 126 33 136 14 2 1 67 36 47 Augustus 118 119 3 29 12 31 1 September 58 45 139 155 2 27 14 2 October 72 58 65 I 71' 187 2 171 30 55 1 84 69 November 174 197 31 2 1 87 58 56 December 83 1838 2034 714 20 2 Totaal 829 STAAT van de overledenen te s-Gravenhage in het jaar 1915, met inbegrip der levenloos aangegevenen, verdeeld naar de verschillende maanden van het Jaar en naar den Burgerlijken staat. Onge huwd. Ge scheiden. Totaal per maand. Burger lijke Staat onbekend. Wed. Staat. 2 2 537 274 62 58 136 138 - 162 54 i M. V. 86 71 86 46 53 586 19 891

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 298