INHOUD. i Bladz. HOOFDSTUK 1 5 13 39 45 173 199 212 215 269 280 283 286 Een ALPHABETISCH REGISTER is achter de bijlagen van dit verslag afgedrukt. -WERKEN STORM, VRIJWILLIGE DIENST, IN- IX. ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETEN- 219 HANDEL EN SCHEEP- MET DE UITOEFENING VAN HANDEL EN ANDERE BEDRIJVEN VIÖ. GEMEENTEPOLITIE VII. NATIONALE MILITIE, LANDWEER, LAND- I. BEVOLKING II. KIEZERSLIJSTEN EN VERKIEZINGEN III. GEMEENTEBESTUUR IV. GELDMIDDELEN V. GEMEENTE-EIGENDOMMEN, DEN WAPENHANDEL. VIII. KERKELIJKE ZAKEN VAART XIII. INRICHTINGEN, IN VERBAND STAANDE SCHAPPEN X. ARMWEZEN XI. LANDBOUW EN VEETEELT XII. NIJVERHEID, EN -INRICHTINGEN Vla. MEDISCHE POLITIE. KWARTIERING EN OEFENINGEN IN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 2