7 2 3.300,— 19a. 462.775,22 196. 20. 405.254,80 21. 1.612,34 50—110 22. 8,86 s 25. 17. 18. 23. 24. 10a. 106. 11. 12. 13. 15. 16. 60.641,53 s 495.447,94 s 1.055.473,64 4.607,25 953.607,615 467.040,89 s 389.984,88 s 714.098,10 169.920,31 Belastingen. Opcenten op de grondbelasting! gebouw de eigendommen) aantal 40 Opcenten op de grondbelasting (gebouw de eigendommen) bedragf Opcenten op de grondbelasting (onge bouwde eigendommen) aantal 10 Opcenten op de grondbelasting (onge bouwde eigendommen) bedrag Opcenten op de personeele belasting, aantal Opcenten op de personeele belasting, bedrag Door toevoeging van (ie letters a en b is aangegeven of de inrichtingen worden geëxploiteerd in eigen beheer, dan wel door concessionarissen. 1.528.042,39 Inrichtingen van Nijverheid. 9. Ontvangsten ter zake vanGasfabriek (a) f 1.714.999,74 Electriciteit (a)------- Waterleidingfa) Telefoon (a) Tram (6). Grondbedrijf (o) Hoofdelijke omslag of andere plaatselyke directe belastingen: Belasting naar het geschatte inkomen 4.036.408,87 Belasting naar het inkomen afgeleid uit den uiterlijken staat, volgens in de be- lastingverordening vermelde grondslagen Belasting wegens gebouwde eigendom men, die zelve of wier aanhoorigheden aan de openbare straten of wegen der gemeente belenden OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. Tf n 1.500,— w n 14. VII U11UUUU1 ijl In Slachthuis (a) Vuilnisverza meling (a) Leenbank (a) Gemeentelijke publiciteit (6) Gemeentezie kenhuis (a) Retributiën(voor het Wandelhootd)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 300