m 7 5 53. 2.5OO.OOO,— 53. 54. 183.890,— 238.020,44 Totaal der ontvangsten f 38.247.140,215 Aftrek ex art. 9bis der wet van 24 Mei 1897 (Stbl. no. 156), aangevuld by de wet van 3 Juni 1905 (Stbl. no. 151) f j Opbrengst van tydelyke geldleeningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld Ontvangsten, die niet tot de voorgaande behooren OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 303