8 2 Brandweer. 142.940,58 7. Openbare verlichting 363.533,16 s 8. Gezondheidsdienst en Woningtoezicht. 9. 10. Openbare werken. 11. Inrichtingen van Nijverheid. f 503.822,96 Jaarwedden en toelagen. Onderhoud en aanschaffing van brandbluschmiddelen f Uitgaven naar aanleiding van bepaalde branden 184.452,51 111.687,60 12. 13. 14. 15. 16. 18. 18. 19. 20. 21. 396.074,89 421.992,90 s 250.745,44 s 255.838,21 5 101.785,27 710.441,95 53.408,69 s 750.119,84 s Uitgaven der gemeente voor: Gasfabriek (a) Electriciteit (a) Waterleiding (a) Telefoon (a) Tram (b) Grondbedrijf (a) Slachthuis (a) Vuilnisverzameling (a) Leenbank (a) Gemeentelijke publiciteit (b) 21a. Ziekenhuis (a) 534.076,02 Openbare gebouwen, huizen, torens, klok ken, uurwerken, straten, pleinen, wegen, voetpaden, bruggen, plantsoenen, havens, vaarten, kaden, markten, ponten, riolen, begraafplaatsen, jaarwedden en toelagen van alle ambtenaren en bedienden bjj deze takken van dienst werkzaam, voor zoover deze niet vallen onder 2 B 3.845.111,175 Door toevoeging van de letters a en b is aangegeven of de inrichtingen worden geƫxploiteerd in eigen beheer dan wel door concessionarissen. Vaccine, keuring van levensmiddelen en slachtvee, ontsmetting, verpleging van afgezonderde besmettelijke zieken. Ge zondheidscommissie, jaarwedden, enz. f Kosten van uitvoering der Woningwet OVERYICHT DER UITGAVEN. 6. 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 305