8 5 Pensioenen. 43. 44. 45. 46. 1.001.110,23 1.183.105,69 5 359.605,86 5 167.572,64 5 33.246,82 f 33.186.861,76 5 Pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, toe lagen aan oud-ambtenaren of aan we duwen en weezen van ambtenaren f Bijdragen ingevolge de artt. 39, 40 en 43 der pensioenwet voor de gemeente ambtenaren 1913 en de artt. 25 en 27 der weduwen wet voor de gemeenteamb tenaren 1913 Verzekering tegen ongevallen, enz. Uitgaven niet tot de vorige behoorende: a. voorschotten van allerlei aard. b. andere uitgaven OVERZICHT DER UITGAVEN. t n T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 308