11 f 28 Abonnementen 17284 561 8287 69543 Totaal Volgens watermeter (12880 meters) Gemeentegebouwen en inrichtingen (510meters) 526 Hofjes op meter (537 meters) 601 1145 4351 10420 5170 6492 8693 3196 1836 731 375 178 73 43 34 16 8 6 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1- 2,50 5- 6,50 8,— 10,- 15,— 20,- 25 30,— 35,— 40,— 45,- 50,— 55,— 60,— 65,— 70,— 75,- 80,— 85,— 90,— 95,— Staat, aangevende het aantal perceelen, waarvoor op 31 December 1915 verbintenissen voor duinwaterlevering loopende waren. 112,50 tot en met n n n Ie 2e A 2e B 3e A 3e B 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 22e 23e 28e 30e 32e Hofjeswoningen (volgens abonnement) niet meer bedragende dan f boven f 150,— 200, - 250,— 300, - 500,— 700,- r 1000,— 1500,- 2000,— 2500, - 300Ó,— 3500,— 4000,— 4500 5000,— 5500,— 6000,— 6500,— 7000 n 7500,- 8500,— 9000,— 11500,— 12500.— 13500,— n 105,- 110,- 135,- 145,- 155,- 7000,— 7500,— 8000,— 9000,— 9500,— 12000,— 13000,— 14000,— 112,50 150,- 200,— 250,— 300,— 500,— 700,— 1 1000,- 1500,- 2000,— 2500,— 3000,— 3500,— 4000,— I 4500,- I r 5000 5500,— 6000,— 6500,- 1 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Aantal. HUURWAARDE. n n n n v> n n n n n n n n n n n Klasse. n n w w n n n n n ?1 w n n n n n n n n n M n M H n n Jaar- lijksch bedrag. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 317