I 11 W' 8 Hof van Delft (op van de opbrengst in Hiervoor wordt niet betaald. 26 40 33 3506 Bovendien werd water geleverd voor: 7301 badtoestellen, 35139 closets 524900 M2. tuinbesproeiing (berekening naar oppervlakte) 80100 gevelbesproeiing idem 180 nieters voor tuin- en gevelbesproeiing (berekening naar verbruik), 142 trekdieren, 1 stuks klein vee, 19 twee-wiels-rijtuigen, 352 vierwiels-rijtuigen, 562 brandkranen in de perceelen (waaronder gerekend tooneel regen appara ten 23 openbare urinoirs op meter, 200 standpijpen met meter, 40 sproeiwagens met meter, 3 fonteinen (op meter), 2 (in abonnement), 63 openbare urinoirs, kranen, paardendrinkbakken, hondendrinkbakken, brandkranen. de gemeenten Loosduinen en 31 December 1915 respectievelijk 742 en 790 aan gesloten perceelen). Het aantal meters, geplaatst tereontröle van het verbruik (art. 8 van het Tarief), bedroeg op 31 December 1915 18235 tegen 16855 op 31 December 1914, of 1380 meer; het aantal gewone meters 14378 tegen 14160 aan het eind van het vorig jaar, of 218 meer, terwijl de toeneming van het aantal perceelen, waarvoor verbintenissen loopendc waren, 1778 bedroeg tegen 1712 in 1914. Tegen verminderd tarief, ingevolge bijzondere Raads besluiten, werd op 31 December 1915 water geleverd aan 138 inrichtingen. De toeneming van het verbruik en van de opbrengst in verband met de toeneming van de bevolking, blijkt uit den navolgenden staat: VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. -d 405 3/<”,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 318