11 10 I. Personeel. elk 1150 970,— 820,— Administratie. elk 1400,— 1350,— 3400,— 2000,— Het personeel by de Duinwaterleiding bestond op 31 December 1915 uit de navolgende ambtenaren en beambten. 1500,— 1385,— 1350,— 1150,— I 2000,- 1562,50 1800,— 2100,— 1725,— 1440,— 1500,— 1300,— 750,— 1500,— Directie en technisch personeel. 4500,— 3750,— 1950,— 2850,— 1 adjunct-directenr 1 ingenieur-afdeelingschef adjunct-ingenieur 1 administrateur-boekhouder 2 boekhouders 1 kl. 2 boekhouders 2e kl.: één a 1 kassier le kl 15 eerste klerken: twee h één a 1 adjunct-ingenieur 1 bouwkundige-afdeelingschef 3 technische opzichters le kl.: één ii met vrije woning, vuur en licht. 4 technische opzichters 2 kl. één a één a met vrije woning, vuur en licht, één a één a 3 opzichters-teekenaar 2e kl. één h twee a 2 teekenaars 3e kl 1 chef-machinist met vrije woning, vuur en licht. 1 machinist le kl met vrije woning, vuur en licht. 4 machinisten 2e kl. drie A met vrije woning, vuur en licht, één h met vrije woning, vuur en licht. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 4 f n n f n n n n n n n Jaarwedde. één h één a één h

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 320