II 12 f 1500,— met vrye woning, vuur en licht. Mutatiën in het personeel. voor den tyd van 1915 1915 één a één a één k 2e klerk id. schryver id. id. 1500,— 1350,— 1300,— 1200,— 1150,— 1050,— 900,— 750,— 1100,— 1250,— 900,— 650,— 600,— één k één k 9 controleurs 2e kl.: drie k één k drie k twee k W. Bleyleven, hulp-controleur (controleur 2e kl.)21 Januari J. Lurks Jr., R. J. Wanders, J. M. Bavius, R. J. Pasveer, Mej. M. L. Christiaan, Voor den tyd van één jaar zyn aangesteld de onderstaande ambtenaren 2 eerste klerken: één k één k 3 schryvers: één k één k één k 6 controleurs le kl.: één k Bevorderd tot: hulp-controleur (controleur 2e kl): de meteropnemerG. E. A. Lubbers, met ingang van 1 Januari 1915; boekhouder le kl.: de adjunct-boekhouders: E. E. Brunt cn H. van de Ven, met ingang van 1 October 1915; magazijnbediende: de magazijn knecht: P. A. Arendse, met ingang van 1 October 1915; Vast aangesteld zyn de onderstaande ambtenaren, die één jaar benoemd zyn geweest: 1 April 1 1 - 1 1 Mei VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Jaarwedde met ingang van ti 1400,— magazijnmeester 2e kl.: de 2e klerk: J. J. Kortekaas, met ingang van 1 December 1915. met ingang van:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 322