I i I 11 De samenstelling toont geen verschil aan by die der vorige jaren, waarbij dient te worden opgemerkt, dat het onderzoek naar de oxydeerbaarheid (pennanganaatcyfer) dit jaar in afwyking met vorige jaren verricht werd naar de methode Kubel-Tiemann (zure methode) in plaats van de alcaline methode. De hierdoor gevonden cijfers tusschen 5 en 6 correspondeeren met de cijfers tusschen 3 en 4 volgens de vroeger gevolgde methode. De Directeur, L. YPEIJ. ES I 14 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 324