rm- I ir n 1 T—1_JT I Graphische voorstelling van het waterverbruik in M3. per etmaal van het jaar 1915. BIJLAGE No. 1. -n [f fti fc I J] 4i 4 t t 1 I 1 T I x r~ Vu I I I 1 1I 37.000 36.000 35.000 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 -J 26.000 25.000 24.000 J 23.000 R. r* 22.000 i 21.000 i 20.000 T I 19.000 i 18.000 17.000 t 16.000 I 15.000 Augustus I Hoogteschaal1 mM. 100 M3. '1 I T I I T I I I I 4- I i I ■t I T I I I De Directeur L. ÏPEIJ. M8. 38.000 i i i i i i i i i i i T I 1 l I T I I I -1-1 Juni T I I I I I I I ■t i i i i i i i i i i T I I '“/u; Januari Gemiddeld etmaal-verbruik van het jaar. n iedere maand. i i i i 17/,>Vu*VM Vu !V„ Vu ‘Vu j “/i Vu *V» II *1 1 1 1 I 1 1 j. II—II 1-1 H 1 1 1 H Februari j Maart J April 1 Mei J111I 1,1 J i December November I 1- I I I I - I I I 1- I I I I -I- ’V, Vu,l/u”/,J V, Vu i I Vn I V, I I ’VMVu --1---1-1-1-1-■->-1-1-1-1-r-1-1-1-1-A- Juli I Augustus 1 September i October X 14 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. De samenstelling toont geen verschil aan bij die der vorige laren waarbij dient te worden opgemerkt, dat het onderzoek naar de oneerbaarheid ipennanganaatcijfer dit jaar in afwijking met vorige jaren verricht werd naar de methode Kubel-Tiemann (zure methode in plaats van de alcaline methode. De hierdoor gevonden cijfers tusschen 5 en 6 correspondeeren met de cijfers tusschen 3 en 4 volgens de vroeger gevolgde methode.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 325