4. J u J \r y 8 F— ,/p ih jy /V kr “Tl .i t il II \l -J— Ln r i l\ I 1 i 70—1 MA i so I. pj 40 30- i i r r i Waterstand in de hoofdader. I tT I -1- i 10 J BIJLAGE No. 3. De geheele watervang in volle werking. de hoofdader in werking. De hoofdader bij afwisseling geheel of gedeeltelijk in gebruik. Alle spranken gesloten. De spranken bij afwisseling eenigen tijd per jaar open. 1884 1882 1883 1887 1891 1901 1911 L J1 Lr Ir I Bodemdiepte 4 M. -t D.P Bodemdiepte 5 M. - D.P. x L Bodem Hoogteschaal: 1 a 25. Breedteschaal1 mM. 1 Maand. Gemiddelde waterstand van het jaar. J T - I 1905 j 1906 j 1900 J 1901 Bij afwisseling onderdeden van 1892 r~1902 1903 1909 1910 1889 j 1890 j 30—. 20 J 10 J 1 M.J 90—J 20- 10- 20 JU 30- 40- 50- 60 70- 80 JU 90-1 1 M.JU- !0 -J 20 JU 30 J 40 JU 50-J- 60 Jy 7° 80 JU 90-J 2 M JU- 20 JU 30-J 40-1 50-1- 60 JU 70 J 80 JU 90-1 3 M.JU- 1885 j 1886 j 1893 j 1894 I 1895 I 1896 j 1912 j 1913 j 1888 18801881 Spranken open Spranken behalve open. G en I. -1- 1914 j 1915 1897 I 1898 j 1899 I 1907 j 1908| F! I 1 k 1 i wt I w I ■i- I “Hj- D.P.-J— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 327