11 11 25 24 I. BEDRIJ FS- E KEN ING 1915. Begroot. rt. BATEN. LASTEN. Begroot. Art. f fl.064.550.— III IV V I„ VI X Saldo fl.356.741,91* Gezien: VII VIII IX f1.0244280,32s 332.461,59 Werkelijk bedrag. - Werkelijk bedrag. 6.073,82 2.755,34s De Directeur, L. YPEIJ. De A dministrateur-Boekhouder, B. G. STEMPELS. fl.133.956,77s 202.840,94s 11.115,03 I Exploitatie Pompstation III Distri butiekosten Kosten van openbaren dienst. Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten I Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeeringen aan de Gemeente Onvoorzien I Opbrengst van het duinwater II Opbrengsten uit de distributie Ill I Restitutie door de Gemeente 194.450,— 20.000,— fl 285.500,— fl.356.741,915 f1.110.500, 175.000,— f1.285.500,— 87.750,— f 11.300,— L 20.000,— 84.100,— 187.444,10 L 178878,10s 186.000,— 2.000,— 339.000,— 14.027,79s van de kos ten van openbaren dienst IV Rente van kasgeld, disconto V Bijzondere inkomsten 83.881,74 10.928,195 11.115,03 46.951,68s 181.259,97s| I 174.026,51 182.742,37s 840,43s 331.901,— 633,38 1 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Tl 6.000,— 500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 335