I 11 11 If If if 1= Posten van afgesloten dienstjaren - - 1 5.500, — j f 3 27 26 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. LASTEN 1915. BATEN 1915. Begroot. Begroot. f enz. 4.500,— 4.055,06 2.500,— 2.490,27 h. a. I” >1 f 87.750,— f 83.881,74 i» 202.840,945 194.450,— f a. 11.115,03 f 20.000,— f 11.300,— 10.928,19 5 6.073,82 f a. a. 6.073,82 f Memorie 6.000,— if l>. Brandkranen f 8.000,— 3.897,16 c. Onderhoud a. 2.755,34 5 Li i H f 3.550,— 980.000,— 73.000,— Werkelijk bedrag. 103.784,51 92.336,06 11.000,— 1.000,— 20.000,— Artikel V. Bijzondere inkomsten. f n f 6.000,— Memorie 6.200,— 600,— 500,— 4.000,— f 154,— 6.168,715 397,66 212,65® 60,— 2.482,69 2.500, — I 140,— 60,— 300,— f 29 000,— 2.800,— 14.450,— 13.000,— 13.000,— 2.500, — 2.500 3.500, — a. b. c. d. e. f f - 500,— f 32.155,80® 2.030,96® 12.424,60 11.953,61® 12.090,63® Artikel lil. Restitutie door de Gemeente van de kosten van openbaren dienst 1.211,43® 543,40 4.925,95® Artikel IV. Rente van kasgeld, disconto. Rente van kasgeld h. Disconto n n r f 1.064.550,- jf 1.133.956,77® If 1.011.271,53® 104.528,39 3.356,45 3.929,20 10.871,20 5.284.94 334,95 5 30830® 7.187,54® 30,32® f 11.115,03 100.000,— f 90.000,— 200 4.250,— b. Huur grond aan den Harstenhoekweg c. Diversen Werkelijk bedrag. Opbrengst Aan particulieren, Aan de Gemeente Aan de Gemeentebedrijven Aan de Gemeente Loosduinen Aan de Gemeente Hof van Delft Artikel I. van het duinwater. Artikel II. Opbrengsten uit de distributie. Huur van watermeters b. Huur van toevoerbuizen c. f VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Artikel III. Kosten van openbaren dienst. Aanleg en onderhoud van leidingen in perceelen der le klasse met aansluiting Rrardkrimen met inbegrip der aanslui tingen in de straten en bediening van brandkra nen, aanleg en onderhoud van openbare pompen, drinkbakken, sproeikranen, enz. d. Onderhoud van brandputten Sluiten en heropenen van dienstkranen en verzegelen van brandkranen d. Werken voor rekening van anderen e. Huur van standpijpen Artikel I. Exploitatie Pompstation. a. Steenkolen b. Machinekamerbehoeften c. Jaarwedden van bedienend personeel d. Arbeidsloonen van bedienend personeel e. Schoonmaak der filters c. a f. Verlichting en verwarming der lokalen en dienstwoningen g. Erfpacht voor ingenomen duingronden en vergoeding wegens niet-verpachting van duingronden Scheikundig en bacteriologisch onder zoek van het duinwater enz. voor motoren iven bacteriologisch onder- i. Electrische stroom, czz. Diverse exploitatie-uitga Artikel II. Distributiekosten. Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters b. Instrumenten waarneming druk c. Voorzorgen tegen bevriezing d. Werken voor rekening van anderen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 336