11 f. 28 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. f f 44 44 II. Diversen. 2.000 44 44 aan den Zuid-Binnen- k. c.a. 1.800,— 44 f 84.100,— c. 528,— 700.— 44 44 f153.832,13 3 f 159.650,— Transporteeren ft 44 44 >4 44 Artikel IV. On derh oudskosten I. Pompstation en werken in de duinen. Gebouwen en hoogreservoir Stoompompwerktuigen en ketels Watervang met toebehooren Filters c. a Werktuigen en gereedschappen Diversen (wegen, bestratingen, rasters, enz.) 2.361,685 52,02 320.215 2,64 0,93 f 46.951,68* Werkelijk bedrag f 122.000, 2.500,— 7.000,— 10.000,— 3.000,— 4.062,40* 4.134,19 721,68* 2.140,18 425,97 4.456,61 11 152,69 13.838,97* 200,— 100,— 7.500, — 4.000,— 2.500, — 6.000,— 1.500, — f 108.620,56* 6.175,48* 6.240,32 16.179,11* 3.132.98* 9- h. i. j- a. b. d. e. 2.077,47 f 13.561,90* 2.500,— f 24.000,— 1.204,01* 10.437,17 2.096,42* 422,07 6.000,— 18.000,— 32.000,— 12.000,— 1.900,— 550,— Buizennet Dien st buizen Watermeters Werktuigen en gereedschappen voor de distributie Gebouwen singel l. Hulpbureau aan de Doornstraat. m. Magazyn aan de Sprank bij de Witte Brug n. Bergplaats aan de Ammunitiehaven o. Standpijpen Artikel V. Algemeene onkosten. a. Jaarwedden b. Hulppersoneel Arbeidsloonen van algemeenen aard d. Verlofgelden e. Ziekengelden, toeslagen getroffenen f. Pensioenen aan ambtenaren en werk lieden g. Grond- en polderlasten h. Premie voor assurantie i. Schatting en opgave van de huurwaarde der perceelen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 337